top of page
logo_proyecto_jaab_som_editorial_colectiva.png

PROYECTO JA'AB

Vam iniciar la nostra gran aventura literària l’any 2013. Ja’ab, en maya yucateco, significa any. Volíem demostrar en el primer any de la Nova Era pronosticada pel poble maia que podíem desenvolupar una nova manera de produir i de consumir Literatura. Finalment, i amb molt esforç i il∙lusió, vam aconseguir construir 12 llibres juvenils escrits en col∙lectiu per centenars de joves a 12 ciutats (San Salvador, Copán Ruinas, Santiago Atitlán, Antigua, Belize City, Tulum, Cancún, Valladolid, Maní, Mérida, Campeche i San Cristóbal de Las Casas) dels cinc països que conformen l’àrea maia actual (El Salvador, Hondures, Guatemala, Belize i Mèxic). És la primera col∙lecció a nivell mundial de llibres juvenils, regionals i col∙lectius fets per centenars de persones de manera independent i sense finalitats de lucre. Vam publicar 1.000 col∙leccions del Projecte Ja’ab i les vam donar majoritàriament a la Direcció General de Biblioteques de Mèxic (850). Hem distribuït les 150 col∙leccions restants a través de diversos projectes socials, educatius i culturals.

seccion_proyecto_jaab_som_editorial_colectiva.jpg

VER VIDEO

Diversos grups de joves a Mérida es van professionalitzar en àrees vinculades amb el món del llibre. Deu universitats de la ciutat es van vincular en la fase de producció i promoció de la col∙lecció: Universidad Modelo (Llicenciatura en Disseny Interactiu), Universidad Marista (Sala de Lectura i Llicenciatura en Disseny Gràfic), Universidad Tecnológica Metropolitana‐UTM (TSU en Disseny Digital), Universidad del Valle de México‐UVM (Llicenciatura en Arquitectura), Escuela Superior de Artes de Yucatán‐ESAY (Llicenciatura en Arts Visuals), Universidad Nacional Autónoma de México‐ UNAM (Llicenciatura en Desenvolupament i Gestió Interculturals) i la Universitat Autónoma de Yucatán‐UADY (Llicenciatura en Matemàtiques i Llicenciatura en Literatura Llatinoamericana), entre d’altres. També vam col∙laborar amb altres universitats fora de Mérida. A continuació pots veure una pel∙lícula d’animació realitzada per estudiants de la UTM, que també van generar animacions promocionals de cadascun dels llibres de la col∙lecció (veure secció Biblioteca).

escribirnos_leernos_libros_som_editorial_colectiva.jpg

*Cartel ilustrado por Arbee Farid Antonio Chi.

Vam presentar l’experiència del Proyecto Ja’ab a diversos espais tant a Mèxic com a Catalunya: a la Fira del Llibre d’Antropologia i Història de l’INAH al Museu Nacional de Antropología, al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida en el marc de la Feria Internacional del Libro del Estado de Yucatán (FILEY), a la Biblioteca Nacional de Catalunya, al Casal Català de la Península de Yucatán, a la Casa de la Cultura de Cancún, al Palacio Municipal de Valladolid i a la Casa de la Cultura de Calkiní, entre d’altres, i també a diverses universitats. Un grup d’estudiants de la UADY dirigits per Rebeca Ruiz Guerrero van interpretar l’obra de teatre Un camino de voces amb textos dels 12 llibres de la col∙lecció.

logo_mundo_som_editorial_colectiva.png
logo_proyecto_jaab_som_editorial_colectiva.png
logo_cuentos_colectivos_por_la_paz_som_editorial_colectiva.png
logo_narrar_el_territorio_som_editorial_colectiva.png
logo_mexico_som_editorial_colectiva.png
logo_ecos_de_la_ciudad_som_editorial_colectiva.png
logo_paisaje_de_historias_som_editorial_colectiva.png
logo_escalando_el_cielo_som_editorial_colectiva.png
logo_aurum_som_editorial_colectiva.png
logo_aurum_amarillo_som_editorial_colectiva.png
bottom of page